Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο «ELECTRA PALACE» θα πραγματοποιηθεί η Επίσημη Παρουσίαση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).