«Η συμμετοχή του ΔΣΘ στον ΟΠΕΜΕΔ υπαγορεύεται τόσο από το άρθρο 35 παρ. 3 του Κώδικα δικηγόρων, το οποίο προβλέπει ότι μεταξύ των θεμελιωδών υποχρεώσεων του δικηγόρου συγκαταλέγεται και η υποχρέωσή του ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, όσο και από το άρθρο 130 του Κώδικα δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας υποστηρίζουν ενεργά και διαρκώς το θεσμό της διαμεσολάβησης. Προς το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγμένη και σκόπιμη ενέργεια για την προβολή και διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διαφορών, τόσο προς τους δικηγόρους, όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του ΔΣΘ στον ΟΠΕΜΕΔ έχει σκοπό να αναδείξει την καθοριστική συμμετοχή των δικηγόρων στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τόσο διότι τα εμπλεκόμενα μέρη παρίστανται με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, όσο και γιατί ο διαμεσολαβητής είναι απαραίτητο να έχει άριστο επίπεδο νομικών γνώσεων.»