«Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων έχοντας ως αποστολή την ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων διοίκησης αποσκοπεί στην γενικότερη βελτίωση όχι μόνο του επιχειρειν άλλα και της κουλτούρας τόσο των διοικούντων όσο και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται.
Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και γενικότερα οι μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης των διαφόρων θα βοηθήσουν στην γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης, μέσω της αποσυμφόρησης των Δικαστηρίων, θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό κλίμα και θα δημιουργήσουν κουλτούρα ανάπτυξης και προόδου.
Η ΕΕΔΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του ΟΠΕΜΕΔ και θα σταθεί αρωγός κάθε προσπάθειας του Οργανισμού»