«Η ανάδειξη αξιόπιστων εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών είναι ένα σημαντικό ζητούμενο, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στη χώρα μας. Οφείλει για το λόγο αυτό, να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας, μεταξύ της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρηματικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Η λειτουργία του ΟΠΕΜΕΔ υπηρετεί αυτό ακριβώς το στόχο, δημιουργώντας το πλαίσιο μιας θετικής συμμαχίας για την ανάπτυξη ενός νέου, σύγχρονου συστήματος επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.»