Αρθρογραφία

//Αρθρογραφία
8 07, 2020

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ΔΕΝ είναι υποχρεωτική Διαμεσολάβηση

8 Ιουλίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Υποχρέωση είθισται να είναι η πρακτική της πίεσης μίας πλευράς στην άλλη να ενεργήσει μη ηθελημένα χρησιμοποιώντας εξαναγκασμό. Εμπεριέχει διάφορες μορφές δύναμης αντίθετα στην ελεύθερη βούληση και εξαναγκάζει σε απόφαση ή ενέργειες. Η Διαμεσολάβηση είναι υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση, στην οποία τρίτο ουδέτερο πρόσωπο βοηθά τα μέρη σε σύγκρουση να κατανοήσουν τις υποβόσκουσες ανησυχίες και ανάγκες τους [...]

24 06, 2020

Διαμεσολάβηση: νέο επάγγελμα ή και κοινωνική ανάγκη;

24 Ιουνίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Συζητήσεις με άλλους Διαμεσολαβητές δηλώνουν την ανάγκη να μοιραστώ ανησυχίες για το μέλλον της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Οι Διαμεσολαβητές εκφράζουν ερωτηματικά και αγωνία όχι μόνο για τις γνώσεις στη διαδικασία αλλά κυρίως για την κοινωνική διάστασή της που μπορεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης εφόσον γίνουν κατανοητές οι κοινωνικές «δυνάμεις» μέσα στις [...]

17 06, 2020

Ο ρόλος των Διαμεσολαβητών και των δικηγόρων

17 Ιουνίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η Διαμεσολάβηση έχει πλέον μπει σε νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και λειτουργεί. Οι Διαμεσολαβητές με τις γνώσεις τους και τα προσόντα της «Επίδρασης και Πειστικότητας» στη διαδικασία μεταμορφώνουν τη σύγκρουση σε συνεργασία. Παραμένοντας ουδέτεροι και αμερόληπτοι σε όλη τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, οι Διαμεσολαβητές, γίνονται καταλύτες αλλαγών για τα μέρη σε σύγκρουση. «Επιδρούν» εστιάζοντας στο [...]

2 06, 2020

Δέκα Πρότυπα Ηθικής στη Διαμεσολάβηση

2 Ιουνίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ένα σημαντικό στοιχείο για τους Διαμεσολαβητές είναι πώς θα ξεχωρίσουν από τους διάφορους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας τα βασικά πρότυπα που οι κώδικες έχουν κοινά. Οι κώδικες αυτοί – ο καθένας με διαφορετικές διατάξεις – μελετήθηκαν από τους Society of Professionals in Dispute Resolution, Academy of Family Mediators και American Bar Association, μεταξύ άλλων. Τα [...]

19 02, 2020

Πολυεπίπεδη επίλυση διαφορών μεταξύ Lufthansa και Ufo

19 Φεβρουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο όμιλος Lufthansa έχει αποδεχθεί την πρόταση της Ανεξάρτητης Οργάνωσης Αεροσυνοδών Ufo να αντιμετωπιστούν μακροχρόνιες εργατικές διενέξεις με μια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν ποικίλες μορφές εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών. Η συνδικαλιστική οργάνωση Ufo συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τη Lufthansa από το 2002. Κατόπιν μιας σοβαρής κρίσης ηγεσίας στην Ufo πέρσι, η [...]

7 02, 2020

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) – Τι σημαίνει στην πράξη; (Μέρος Β)

7 Φεβρουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

H υποχρέωση που εισάγεται με το άρθρο 6 του Ν. 4640/2019 περί υπαγωγής συγκεκριμένων διαφορών σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) υλοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου, με τα εξής βήματα: 1.ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ Ο διορισμός του Διαμεσολαβητή λαμβάνει χώρα με τους ακόλουθους τρόπους: Α. Κατόπιν επικοινωνίας του επισπεύδοντος μέρους (του ενάγοντος) [...]

3 02, 2020

Not about the money? – όχι για το χρήμα;

3 Φεβρουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Του Charlie Irvine (Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Strathclyde/Glasgow, όπου είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα LLM/Msc « Mediation and Conflict Resolution», Διευθυντή της Mediation Clinic του ίδιου Πανεπιστημίου, Διαμεσολαβητή) Δύο φορές σήμερα βρέθηκα να απαντώ σε σκέψεις άλλου Διαμεσολαβητή ως εξής: «το χρήμα δεν είναι για το χρήμα». Και οι δύο περιπτώσεις αφορούσαν οικονομικής [...]

28 01, 2020

Έρευνα για το ρόλο των συναισθηματικών επιχειρημάτων στις Διαμεσολαβήσεις με αντικείμενο τις εμπορικές διάφορες

28 Ιανουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Κατά πόσον τα συναισθηματικά επιχειρήματα είναι επιβοηθητικά ή βλαπτικά στις Διαμεσολαβήσεις με αντικείμενο τις εμπορικές διάφορες. Μετά από σχετική μελέτη, ο διακεκριμένος Διαμεσολαβητής Donald L. Swanson διαπίστωσε τα εξής: Όταν δεν επιτυγχάνεται λύση της διαφοράς, αυτό συμβαίνει συνήθως διότι τα μέρη έχουν ασυμβίβαστες απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων. Ορθολογικές διαπραγματεύσεις κατά την διάρκεια [...]

16 01, 2020

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) – Τι σημαίνει στην πράξη; (Μέρος Α)

16 Ιανουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Την 15η-1-2020 τέθηκε σε ισχύ η πρώτη περίπτωση του άρθρου 6 Ν 4640/2019 η οποία αφορά σημαντικό μέρος των οικογενειακών διαφορών. Ακολουθεί δε στις 15-3-2020 η εφαρμογή της δεύτερης περίπτωσης που αφορά διαφορές τακτικής διαδικασίας, όπως αναλύεται κατωτέρω. Ο Ν. 4640/2019 στο άρθρο 6 εισάγει την υπαγωγή περιοριστικά αναφερόμενων στο σχετικό άρθρο υποθέσεων σε υποχρεωτική [...]

9 01, 2020

Πως να αποτύχετε ως Διαμεσολαβητής

9 Ιανουαρίου, 2020|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Οι καθηγητές Stephen B. Goldberg και Margaret L. Shaw συνέταξαν, το έτος 2008, Έκθεση με τίτλο «Τα μυστικά των επιτυχημένων και των αποτυχημένων Διαμεσολαβητών». Στο κεφάλαιο της μελέτης τους «Αποτυχημένοι Διαμεσολαβητές», συνεχίζουν προηγούμενη έρευνα, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις πολύ έμπειρων και επιτυχημένων Διαμεσολαβητών, με βάση απαντήσεις 216 εκπροσώπων μερών σε Διαμεσολάβηση (κατά κύριο λόγο [...]