«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και να στηρίξει αυτή τη φιλόδοξη πρωτοβουλία, που στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Πιστεύουμε ότι το ομαδικό πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να πετύχουν τη μεγιστοποίηση της προώθησης, προβολής και διάδοσης του θεσμού, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από μία ισχυρή συμμαχία φορέων της χώρας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή.»