«Η ΕΣΕΕ ανήκει στις πρωτοπόρες οργανώσεις για την διάδοση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού και σχετικά ανέξοδου τρόπου επίλυσης διαφορών, αγκαλιάζοντας τον θεσμό από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος στόχος απαιτεί συντονισμό και ευρύτερη συνεργασία των επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων. Ο ΟΠΕΜΕΔ αποτελεί αποτέλεσμα αυτής της κοινής προσπάθειας και με βεβαιότητα θα αποτελέσει το δίαυλο προώθησης της διαμεσολάβησης στην κοινωνία.»