«Ο ΔΣΑ από την πρώτη στιγμή εισαγωγής της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του θεσμού. Πιστεύει πως η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα φυσικό χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων  του νομικού κόσμου και μια πρακτική με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Με τη συμμετοχή μας στον ΟΠΕΜΕΔ   επιβεβαιώνουμε τη σταθερή μας υποστήριξη στη διαμεσολάβηση και υπογράφουμε την κοινή δέσμευση να κινηθούμε με περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη διαμεσολάβηση πράξη.»