«Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στηρίζει την ίδρυση του νέου Φορέα Προώθησης της Διαμεσολάβησης γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η επίλυση των τυχόν διαφορών με Διαμεσολάβηση πέραν της ταχύτητας επίλυσης διαφορών , δημιουργεί σταδιακά ένα κλίμα Εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την χωρίς εμπόδια πορεία της Οικονομίας, της Κοινωνίας και της Χώρας γενικότερα. Η Διαμεσολάβηση σαν θεσμός εμπεδώνει την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.»