«Το Δ.Σ. της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου «ICC Ελλάς» και εγώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμμετέχουμε στην ίδρυση του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του ICC (International Chamber of Commerce) είναι η Διαιτησία και άλλες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως η Διαμεσολάβηση, τα Dispute Boards κλπ. Η υποδειγματική λειτουργία του ICC Court και ο Κανονισμός Διαιτησίας του, το έχουν καταστήσει διεθνώς τον μεγαλύτερο μη κρατικό οργανισμό επίλυσης επιχειρηματικών διαφορών.»