«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών,  υποστηρίζει το θεσμό της Διαμεσολάβησης και της συναινετικής αντίληψης που η συγκεκριμένη διαδικασία προωθεί, στο πλαίσιο μίας διαφοράς. Οι τράπεζες επιδιώκουν να υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους που προάγουν τη συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων και επιπλέον διασφαλίζουν ή και διευρύνουν σε πολλές περιπτώσεις μία υφιστάμενη συνεργασία.»