Best Practices

//Best Practices
16 08, 2018

Η σχέση Δικηγόρου – Πελάτη και ο σεβασμός του Διαμεσολαβητή προς αυτή

16 Αυγούστου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που έχουν οι παραστάτες δικηγόροι κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, και κυρίως όταν ο Διαμεσολαβητής διαθέτει νομική παιδεία και υπόβαθρο, είναι ότι ο Διαμεσολαβητής με κάποιο τρόπο θα διευκολύνει τον πελάτη του δικηγόρου και θα τον επηρεάσει δυσανάλογα, με τη στάση του, ως προς την επίλυση της διαφοράς. Και αυτή [...]

6 08, 2018

Διαφωνίες Ονόματος Τομέα (Domain Name)

6 Αυγούστου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

To Domain Name (όπως λέγεται στα ελληνικά το Όνομα Τομέα), είναι η «διεύθυνση» κάποιου στο διαδίκτυο. Πληκτρολογώντας το όνομα αυτό σε ένα browser (πχ. Mozzila Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, Google Chrome κτλ.) αυτόματα θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του κατόχου του ονόματος. Κάθε domain name είναι μοναδικό και παρέχει μια πρώτη εικόνα της ιστοσελίδας που ακολουθεί, καθώς [...]

18 07, 2018

Ποια τα 5 μεγάλα οφέλη για επιλογή της Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές Διαφορές

18 Ιουλίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Πώς μετατρέπουμε την επώδυνη και ακριβή διαδικασία ενός διαζυγίου, σε μία διαδικασία οικονομικά προσιτή, ειρηνική και λιγότερο ασταθή; Μία είναι η λύση : Οικογενειακή Διαμεσολάβηση! Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί μία πιο παραγωγική και λιγότερο αγχωτική προσέγγιση της διακοπής έγγαμης συμβίωσης, συγκριτικά με τη δικαστική οδό, περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρίτο, ο οποίος χωρίς [...]

10 07, 2018

Η Τουρκία υιοθετεί την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση για τις εργατικές διαφορές

10 Ιουλίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ο τουρκικός νόμος περί των εργατικών δικαστηρίων του 2017 θέσπισε έναν μηχανισμό υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης για ορισμένες εργατικές διαφορές. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα μέρη, πριν προσφύγουν στο δικαστήριο, υποχρεούνται να προσπαθήσουν να επιλύσουν ορισμένες εργατικές διαφορές με Διαμεσολάβηση. Οι εργατικές διαφορές που υπάγονται σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση είναι οι εξής: α) αξιώσεις αποζημίωσης του εργοδότη [...]

5 07, 2018

Διαμεσολάβηση σε κληρονομικά ζητήματα

5 Ιουλίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Η λέξη «κληρονομιά» μας αφορά σχεδόν όλους. Είτε από την πλευρά του λήπτη, είτε αυτού που πριν αποδημήσει αμετάκλητα στον άλλο κόσμο, επιθυμεί να ρυθμίσει τα θέματα που αφορούν τα υπάρχοντά του και την κατανομή τους στους ανθρώπους του. Στη θέση των κληρονόμων βρίσκονται συνήθως τέκνα και σύζυγοι. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις που [...]

18 06, 2018

Διαμεσολάβηση ή Συνδιαμεσολάβηση;

18 Ιουνίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις συνήθως διεξάγεται από ένα διαμεσολαβητή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η παρουσία περισσότερων διαμεσολαβητών είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή μιας υπόθεσης στην οποία αυτοί απαιτείται να συνεργαστούν ισότιμα στα πλαίσια της διαδικασίας. Σε ποιες υποθέσεις καθίσταται απαραίτητη ή επωφελέστερη η ισότιμη συμμετοχή περισσοτέρων διαμεσολαβητών; Η συνδιαμεσολάβηση είναι [...]

7 06, 2018

Η σημασία της Διαμεσολάβησης στις υποθέσεις που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας

7 Ιουνίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν. 4512/2018  διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα υπάγονται από την 18.10.2018 υποχρεωτικά σε Διαμεσολάβηση. Για τις υποθέσεις αυτές καθιερώνονται υποχρεωτικά α) αφενός η υποχρέωση εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντα δικαστική προστασία, να ενημερώσει εγγράφως τον εντολέα του για τη δυνατότητα απόπειρας [...]

31 05, 2018

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της Διαμεσολάβησης;

31 Μαΐου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Πώς γίνεται η Διαμεσολάβηση; Mήπως είναι μία γενική συζήτηση; Μία κουβεντούλα χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς δομή και χωρίς κανόνες; Πώς ενεργεί ο Διαμεσολαβητής; Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν πλαίσια; Υπάρχουν κάποιες βασικές γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται και αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή μιας Διαμεσολάβησης. Για παράδειγμα οι εξής: Η αρχή της ουδετερότητας [...]

22 05, 2018

Επιλέγω Διαμεσολάβηση γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία να με ακούσουν

22 Μαΐου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ένας λόγος που οι άνθρωποι επιλέγουν για την επίλυση των διαφορών τους τη Διαμεσολάβηση είναι γιατί θέλουν να μιλήσουν για εκείνα που τους απασχολούν αλλά και κυρίως γιατί στη Διαμεσολάβηση αισθάνονται ότι θα τους ακούσουν. Πώς όμως θα ακούσει τα μέρη ο Διαμεσολαβητής στην Διαμεσολάβηση και πως θα  βοηθήσει τα μέρη να επικοινωνήσουν και να [...]

18 05, 2018

Πως η Διαμεσολάβηση προσφέρει λύση στη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του

18 Μαΐου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Σε ένα ζευγάρι που χωρίζει ένα από τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν είναι και το δικαίωμα επικοινωνίας με εκείνο τον γονέα με τον οποίο τα παιδιά δεν διαμένουν πια. Πως θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας μου με τα παιδιά μου; Πως θα λειτουργήσει το δικαίωμα μου στην πράξη; Πως θα εξασφαλιστεί και η δική [...]