Best Practices

//Best Practices
23 08, 2017

Ο οδηγός της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ISS) για τη διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση

23 Αυγούστου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Στις σημερινές διαπολιτισμικές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να κινηθούμε όταν προκύψει το πρόβλημα. Ειδικά όταν αυτό αφορά την οικογένεια και συχνά εμπλέκονται παιδιά. Εν τούτοις λίγες οικογένειες γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση για θέματα διαζυγίου, χωρισμού και γονικών δικαιωμάτων σε διασυνοριακές διαφορές και γενικά επικρατεί η [...]

22 08, 2017

Ρήτρα διαμεσολάβησης στις συμφωνίες δικαιόχρησης (franchise)

22 Αυγούστου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα διαμεσολάβησης σε μια συμφωνία franchise απαιτεί προσεκτική μελέτη. Ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαμεσολάβηση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη δικαστική επίλυση διαφορών, σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι κατάλληλη ή μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα, το χρόνο και το κόστος επίλυσης των διαφορών. Είναι [...]

11 08, 2017

Διαμεσολάβηση: Η βέλτιστη πρακτική επίλυσης εργασιακών διαφορών

11 Αυγούστου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Οι εργασιακές διαφορές είναι γεμάτες συναίσθημα και αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες επιφέρουν δε σημαντικές οικονομικές διαφοροποιήσεις και στα δύο μέρη. Οι διαφορές αυτές μπορούν να επιλυθούν κλασσικά με δικαστικές διαδικασίες, όπου η   λήψη  αποφάσεων ανατίθεται από την πολιτεία σε μη συνδεδεμένους με την διένεξη τρίτους, ή αντίθετα με διαμεσολαβητική διαδικασία που επιτρέπει [...]

27 07, 2017

Παλαιστίνια εκπαιδευτικός κατέθεσε αγωγή εναντίον του Σχολικού συγκροτήματος Hunterdon Central και παραπέμφθηκε σε διαμεσολάβηση.

27 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Μία ομοσπονδιακή δικαστική διαμάχη παραπέμπεται σε διαμεσολάβηση μεταξύ του Κεντρικού Γυμνασίου Hunterdon και μίας Παλαιστίνιας καθηγήτριας η οποία δήλωσε ότι έπεσε θύμα διακρίσεων από τη σχολική κοινότητα λόγω της θρησκείας, της εθνικότητας και της φυλής της. Ο συνταξιούχος ανώτερος δικαστής Lawrence Lawson ορίστηκε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της σχολικής περιφέρειας και της Sireen Sawalha Hashem. Η [...]

24 07, 2017

Eταιρική διαμεσολάβηση: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης κινδύνων

24 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Σήμερα, πολλές από τις εταιρικές υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού αντιμετωπίζουν αυξημένες εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων, τις οποίες πρέπει να χειριστούν με ευελιξία, καθώς ένα τέτοιο κλίμα είναι οικονομικά επιζήμιο για την επιχείρηση. Η συσσώρευση εντάσεων μεταξύ των υπηρεσιών ή μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα, αποχώρηση εργαζομένων, παρατεταμένες απουσίες και άλλα παρόμοια προβλήματα. [...]

21 07, 2017

Arb-Med ή Med-Arb: Η διαιτησία συνδυάζεται με τη διαμεσολάβηση

21 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην διαδρομή  των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών προτείνει τη χρήση των δύο βασικών μεθόδων της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης συνδυαστικά και με όποια σειρά προκριθεί από τους ενδιαφερόμενους. Ο συνδυασμός διαμεσολάβησης και διαιτησίας, από το ίδιο ουδέτερο άτομο, αν και ακούγεται πολύ σύγχρονη και ανατρεπτική μέθοδος, έχει τις ρίζες της στην [...]

20 07, 2017

Διαμεσολάβηση: Η προτεινόμενη μέθοδος και από τα δικαστήρια

20 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Τα μέρη παροτρύνονται από τα δικαστήρια να πάνε σε διαμεσολάβηση. Πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου ενισχύουν αυτή την προσέγγιση. PGF II SA εναντίον OMFS [2013] EWCA (Civ) 1288 Το Δικαστήριο περιμένει από τα μέρη να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η απόφαση PGF II SA εναντίον OMFS [2013] EWCA (Civ) 1288 έστειλε ένα σαφές μήνυμα [...]

19 07, 2017

Η διαμεσολάβηση στις αθλητικές διαφορές: Μία αποτελεσματική λύση

19 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Η δευτερεύουσα διαιτητική αθλητική διοργάνωση όδευε προς την έκδοση μιας απόφασης με την οποία κανένα από τα μέρη δεν θα ήταν ευχαριστημένο. Και τότε, ο διαιτητής σκέφθηκε διαμεσολαβητικά και ρώτησε τον  προπονητή ποδοσφαίρου: "Εντάξει, τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε; Σίγουρα δεν είναι τα ελάχιστα χρήματα που ζητάτε;" Μετά από μια στιγμή δισταγμού, ο ενάγων [...]

18 07, 2017

Απόφαση σταθμός από το ΔΕΚ: Aπόλυτα συμβατή η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

18 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Με απόφαση – σταθμό του το ΔΕΚ επιβεβαιώνει το απόλυτα συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο της Ιταλικής νομοθεσίας που έχει προβλέψει σε ορισμένες περιπτώσεις την υποχρεωτική διαμεσολάβηση (σύστημα easy opt – out) πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Η απόφαση υπογραμμίζει ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης δε συνίσταται στην ελευθερία των μερών να προσφύγουν σε αυτή [...]

17 07, 2017

Δικαστής δίνει εντολή για διατήρηση πρακτικών Διαμεσολάβησης σε υπόθεση αγωγής εναντίον της Proskauer

17 Ιουλίου, 2017|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

19 Μαΐου 2017 Σε μια σπάνια κίνηση, η ομοσπονδιακή δικαστής της Ουάσινγκτον εξέδωσε έκτακτη δικαστική εντολή για διατήρηση των σημειώσεων μιας διαμεσολάβησης κατά την οποία ο δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας Proskauer Rose φέρεται να απείλησε μια συνεργάτη της εταιρείας η οποία τώρα ασκεί αγωγή για διάκριση λόγω φύλου. Η ενάγουσα, η οποία άσκησε την αγωγή [...]