Best Practices

//Best Practices
14 11, 2018

Βασικοί Κανόνες Διαμεσολάβησης

14 Νοεμβρίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Οι Διαμεσολαβητές υποδεικνύουν συχνά στους συμμετέχοντες και προσδιορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και τους βασικούς κανόνες ώστε να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τη δημιουργική επικοινωνία. Παρακάτω παρατίθενται βασικοί κανόνες Διαμεσολάβησης, οι οποίοι είναι χρήσιμο και παραγωγικό να υιοθετηθούν από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Χρήσιμες και ήπιες υπενθυμίσεις από το Διαμεσολαβητή, όπως π.χ. "Δεν συμφωνήσατε να μην [...]

8 10, 2018

Διαφορές στο χώρο εργασίας: Διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στα δικαστήρια

8 Οκτωβρίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ένας εργοδότης είχε δεχτεί μία εξώδικη επιστολή από δικηγόρο ενός υπαλλήλου του, ο οποίος ανέφερε ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας του. Ο εργοδότης απευθύνθηκε σε ειδικό για εργατικά ζητήματα δικηγόρο, ο οποίος του ανέφερε ότι η υπόθεση θα χρειαζόταν πολύ χρόνο, ήτοι τουλάχιστο 3 χρόνια ενώ οι δαπάνες θα ήταν πολύ υψηλές. [...]

3 10, 2018

Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών: Όταν διαπραγματευόμαστε για το Σωστό Διαμεσολαβητή

3 Οκτωβρίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Το πρόβλημα: Μεγάλη εμπορική εταιρεία αντιμετωπίζει ζήτημα με καταναλωτή κατά τη διάρκεια συμβολαίου. Το συμβόλαιο εσωκλείει ως ρήτρα για την επίλυση διαφορών τη Διαιτησία, όμως ο καταναλωτής προτείνει Διαμεσολάβηση προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν από το αποτέλεσμα της Διαιτησίας, αλλά επίσης υφίσταται επιθυμία να διατηρηθεί η σχέση της εταιρείας με τον καταναλωτή. [...]

14 09, 2018

Απόφαση Menini/Rampanelli v. Banco Popolare –Societa Cooperativa

14 Σεπτεμβρίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ο Livio Menini & η Maria Antonia Rampanelli, προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο της Βερόνα κατά της Λαϊκής Τράπεζας με θέμα την επιστροφή δανείου ύψους σχεδόν ενός εκατ. Ευρώ. Το Πρωτοδικείο της Βερόνα έκρινε, ότι βάσει του Ιταλικού Δικαίου, η προσφυγή τους δεν ήταν παραδεκτή, αν δεν είχε προηγηθεί διαδικασία εξωδικαστικής Διαμεσολάβησης, χωρίς να έχουν αποχωρήσει, χωρίς [...]

4 09, 2018

Η χρήση του ραβδιού ομιλίας (speaking stick) στη Διαμεσολάβηση

4 Σεπτεμβρίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ο Αυστραλός Διαμεσολαβητής κ. Alan Limbury, στις Διαμεσολαβήσεις που διεξάγει, συνηθίζει να έχει μαζί του ένα ραβδί ομιλίας. Πρόκειται για ένα όργανο που χρησιμοποιούταν από πολλές φυλές, ιδιαίτερα εκείνες των αυτοχθόνων λαών της βορειοδυτικής ακτής στη Βόρεια Αμερική. Το ραβδί ομιλίας περνούσε από το ένα μέλος μιας ομάδας στο άλλο, καθώς μιλούσαν με τη σειρά [...]

22 08, 2018

Διαμεσολάβηση: Η διαδικασία που χτίζει γέφυρες

22 Αυγούστου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Οι οικογενειακές διαφορές είναι υποθέσεις που έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι εμπορικές, όπου τα υλικά αγαθά προάγουν πιο ψυχρά συναισθήματα. Δεν είναι διαφορές, κατά τις οποίες απλώς διακυβεύονται κάποια οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Είναι πολύ παραπάνω από όλα αυτά, είναι οι ζωές που αλλάζουν, τα όνειρα που καταστρέφονται, τα αποκτήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν αλλά [...]

16 08, 2018

Η σχέση Δικηγόρου – Πελάτη και ο σεβασμός του Διαμεσολαβητή προς αυτή

16 Αυγούστου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που έχουν οι παραστάτες δικηγόροι κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, και κυρίως όταν ο Διαμεσολαβητής διαθέτει νομική παιδεία και υπόβαθρο, είναι ότι ο Διαμεσολαβητής με κάποιο τρόπο θα διευκολύνει τον πελάτη του δικηγόρου και θα τον επηρεάσει δυσανάλογα, με τη στάση του, ως προς την επίλυση της διαφοράς. Και αυτή [...]

6 08, 2018

Διαφωνίες Ονόματος Τομέα (Domain Name)

6 Αυγούστου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

To Domain Name (όπως λέγεται στα ελληνικά το Όνομα Τομέα), είναι η «διεύθυνση» κάποιου στο διαδίκτυο. Πληκτρολογώντας το όνομα αυτό σε ένα browser (πχ. Mozzila Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, Google Chrome κτλ.) αυτόματα θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του κατόχου του ονόματος. Κάθε domain name είναι μοναδικό και παρέχει μια πρώτη εικόνα της ιστοσελίδας που ακολουθεί, καθώς [...]

18 07, 2018

Ποια τα 5 μεγάλα οφέλη για επιλογή της Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές Διαφορές

18 Ιουλίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Πώς μετατρέπουμε την επώδυνη και ακριβή διαδικασία ενός διαζυγίου, σε μία διαδικασία οικονομικά προσιτή, ειρηνική και λιγότερο ασταθή; Μία είναι η λύση : Οικογενειακή Διαμεσολάβηση! Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί μία πιο παραγωγική και λιγότερο αγχωτική προσέγγιση της διακοπής έγγαμης συμβίωσης, συγκριτικά με τη δικαστική οδό, περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρίτο, ο οποίος χωρίς [...]

10 07, 2018

Η Τουρκία υιοθετεί την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση για τις εργατικές διαφορές

10 Ιουλίου, 2018|Best Practices, Νέα|0 Σχόλια

Ο τουρκικός νόμος περί των εργατικών δικαστηρίων του 2017 θέσπισε έναν μηχανισμό υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης για ορισμένες εργατικές διαφορές. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα μέρη, πριν προσφύγουν στο δικαστήριο, υποχρεούνται να προσπαθήσουν να επιλύσουν ορισμένες εργατικές διαφορές με Διαμεσολάβηση. Οι εργατικές διαφορές που υπάγονται σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση είναι οι εξής: α) αξιώσεις αποζημίωσης του εργοδότη [...]