Αρθρογραφία

//Αρθρογραφία
1 02, 2019

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

1 Φεβρουαρίου, 2019|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Είναι γεγονός ότι η Διαμεσολάβηση (ως διαρθρωμένη διαδικασία, όπου με την παρέμβαση ενός ουδέτερου, ειδικά εκπαιδευμένου, τρίτου διερευνώνται εναλλακτικές δυνατότητες και υιοθετούνται νέα σχήματα επίλυσης διαφορών) στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καταλαμβάνει εξέχουσα θέση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προσφέρει άμεσες, ανθρώπινες και ειρηνικές λύσεις, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων (και κυρίως των παιδιών), σε [...]

31 01, 2019

Υποχρεωτική Ιατρική Διαμεσολάβηση

31 Ιανουαρίου, 2019|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο ιατρικός κλάδος είναι ένας κλάδος όπου πολλές συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης ενδείκνυται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων, κυρίως διότι λόγω του εμπιστευτικού της χαρακτήρα προτιμάται από μέρη τα οποία επιθυμούν να αποφύγουν τη δημοσιότητα. Οι μεν ιατροί προτιμούν η υπόθεση να μη φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, διότι κάτι τέτοιο [...]

30 01, 2019

Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός (Ν.4469) ως μέσο ρύθμισης τραπεζικών οφειλών – Ο ενεργός ρόλος του Διαμεσολαβητή – Συντονιστή

30 Ιανουαρίου, 2019|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Προς το σκοπό της συνολικής και αποτελεσματικής ρύθμισης των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ο Νόμος 4469/2017 εισήγαγε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Out of the Court Workout - OCW), στόχος του οποίου είναι η επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης των οφειλών [...]

29 01, 2019

Η Διαμεσολάβηση στις υποθέσεις εμπορικών σημάτων

29 Ιανουαρίου, 2019|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας περί σημάτων με την κοινοτική οδηγία 2015/2436 προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σχέδιο νόμου που έθεσαν την 11η Ιανουαρίου 2019 σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας, υπό τον τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 [...]

23 01, 2019

Ο Διαμεσολαβητικός ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Ένα ακόμη privilegium odiosum;

23 Ιανουαρίου, 2019|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό (ΕΕ) 2016/679 θυμίζει αρκετά τις αντιδράσεις που προκαλεί η θεωρία της σχετικότητας, όλοι την επικαλούνται σε διάφορες περιστάσεις, λίγοι τη γνωρίζουν, ακόμη λιγότεροι κατανοούν την εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κανονισμός αποτελεί από τον περασμένο Μάιο μια πραγματικότητα στην οποία προσαρμόζεται σταδιακά η [...]

29 12, 2018

Τη συναινετική τραπεζική Διαμεσολάβηση προωθεί η ΕΕΤ

29 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Τα πρώτα βήματά του στην πράξη θα κάνει από το νέο έτος ο θεσμός της τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και μέσω του Τραπεζικού Μεσολαβητή, ένα Ανεξάρτητο Επιστημονικό Συμβούλιο, κατόπιν της προκήρυξης που προηγήθηκε προς διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, θα κάνει την επιλογή τους στις αρχές Ιανουαρίου. Μετά την εκπαίδευσή τους, αυτοί θα λειτουργήσουν [...]

24 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Ε’ – Μοντέλα Διαμεσολάβησης

24 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Τα μοντέλα και οι μέθοδοι Διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη και από τα διάφορα προγράμματα Διαμεσολάβησης χαρακτηρίζονται από σημαντική πολυμορφία. Ο «Οδηγός Ορθής Πρακτικής» στο πλαίσιο της Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών, ο οποίος εκδόθηκε το 2012 από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης, αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες [...]

21 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Δ’ – Το εύρος της Διαμεσολάβησης

21 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι ότι με τη διαδικασία αυτή μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα όλες οι πτυχές μιας διαφοράς, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνει και ζητήματα τα οποία δεν θα είχαν θέση στην ακροαματική διαδικασία. Σε μια οικογενειακή διαφορά, η Διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα παλιών και επί μακρόν εκκρεμών οικογενειακών λογαριασμών, [...]

20 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Γ’ – Ο τόπος διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης

20 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Μία από τις προκλήσεις για τη Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών είναι η γεωγραφική απόσταση που χωρίζει τα μέρη. Η απόσταση ανάμεσα στο κράτος της συνήθους κατοικίας του παιδιού, όπου διαμένει ο αποστερούμενος γονέας, και το κράτος στο οποίο μετακινήθηκε το παιδί μπορεί να είναι μεγάλη και ενδέχεται να επηρεάζει τόσο τις πρακτικές διευθετήσεις [...]

19 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Β’ – Η καταλληλότητα της Διαμεσολάβησης

19 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών είναι σημαντική η διενέργεια ενός αρχικού ελέγχου, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση. Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκληθούν από απόπειρες Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις που δεν προσφέρονται για Διαμεσολάβηση, καθώς και στον εντοπισμό υποθέσεων οι οποίες εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους. Σύμφωνα [...]