Αρθρογραφία

//Αρθρογραφία
21 08, 2018

Διαλέγοντας τη σωστή τοποθεσία για μια διευκολυντική διαπραγμάτευση

21 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η σημαντικότητα της επιλογής της σωστής και άνετης τοποθεσίας, προκειμένου να διεξαχθεί η Διαμεσολάβηση, αποδεικνύεται από το πόσοι συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω θέμα. Η τοποθεσία δημιουργεί πολλά ζητήματα, ειδικά όταν μεγάλη απόσταση χωρίζει τα μέρη μεταξύ τους. Στην επιλογή της δικαστικής οδού, το Δικαστήριο είναι δεδομένο και η επιλογή του επιβεβλημένη, όμως [...]

20 08, 2018

Ο ρόλος του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση

20 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο Έλληνας νομοθέτης έκρινε απαραίτητη τη παρουσία των δικηγόρων στο πλευρό των μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν με τον προσφορότερο τρόπο τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και ότι θα διασφαλιστούν απόλυτα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους κατά τη διεξαγωγή της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3898/2010 [...]

17 08, 2018

Η τέχνη του να μη κάνεις τίποτα

17 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Όλοι οι Διαμεσολαβητές, στα πρώτα στάδια της καριέρας τους, διαβάζουν όποιο βιβλίο ή όποιον οδηγό διαδικασίας, άρθρο κλπ. συναντήσουν. Όλοι νιώθουν, ότι μπορούν να Διαμεσολαβήσουν αλλά κάτι τους λείπει. Άλλωστε, πολλοί ήταν ήδη δικηγόροι και έχουν γνώση των νομικών ζητημάτων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ σύντομα όμως, γίνεται η διαπίστωση, ότι αυτό που απουσιάζει είναι [...]

13 08, 2018

Διαμεσολάβηση, η μόνη οδός για την αποκλιμάκωση της διαμάχης στις οικογενειακές διαφορές

13 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι μία εξωδικαστική διαδικασία με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία τα μέρη της διαφοράς (ζευγάρι) προσέρχονται προκειμένου να ρυθμίσουν τις προσωπικές και περιουσιακές διαφορές τους, που προκύπτουν από τη διάσταση και το διαζύγιο, και να καταλήξουν σε μία αμοιβαία συμφωνία, με την βοήθεια ενός τρίτου, ουδέτερου προσώπου, [...]

10 08, 2018

Οι δυσκολίες της Διαμεσολάβησης

10 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Κανείς θα πίστευε, ότι όταν σε μία διαφωνία, που καταλήγει σε Διαμεσολάβηση, υπάρχουν έντονα συναισθήματα θυμού, συγκίνησης, επιθετικότητας και ανασφάλειας, τότε πρόκειται για μία δύσκολη περίπτωση Διαμεσολάβησης. Και όμως, αυτές οι περιπτώσεις με τα έντονα συναισθήματα, είναι στην πραγματικότητα, το μέσον που οδηγεί στην επίλυση της διαφοράς! Άρα, οι έντονες καταστάσεις δεν πρέπει να μας [...]

9 08, 2018

Ιατρική αμέλεια – αστική ιατρική ευθύνη και Διαμεσολάβηση

9 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου έχει αποδειχθεί, ότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν είναι ο προσφορότερος τρόπος για να επιλυθεί μία διαμάχη. Τα τελευταία χρόνια λόγω της υπερφόρτωσης των δικαστηρίων οι εναλλακτικές μορφές δικαιοσύνης επιλέγονται από τους πολίτες με κριτήριο την οικονομία χρόνου, την οικονομία δαπανών αλλά και την εμπιστευτικότητα. Η [...]

8 08, 2018

Διαμεσολάβηση στην Ιταλία

8 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Εάν εφαρμοστεί η ρήση αυτή και στον τομέα της δικαιοσύνης, θα μπορούσε να αποδειχθεί απόλυτα ορθή και μάλιστα το μέσο της πρόληψης ονομάζεται Διαμεσολάβηση. Ειδικά σε χώρες όπως την Ιταλία. Η Ιταλία είναι μια χώρα των διενέξεων, και τα κατάμεστα δικαστήρια αποτελούν απόδειξη για τη διαπίστωση αυτή. Η [...]

7 08, 2018

Διαμεσολάβηση και Κώδικας Δικηγόρων

7 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία με την οποία επιλύεται εξωδικαστικά μία διένεξη, δηλαδή χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο και χωρίς έκδοση δικαστικής απόφασης και αποτελεί έναν νέο θεσμό επίλυσης διαφορών ο οποίος εισήχθη στη χώρα μας με το ν. 3898/2010. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του νόμου 4512/18 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-18) [...]

3 08, 2018

Οι Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα (Alternative Dispute Resolution)

3 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Σήμερα στην Ελλάδα, είναι γνωστοί και διαθέσιμοι  ως  εναλλακτικοί μέθοδοι  επίλυσης ιδιωτικών διαφορών οι κατωτέρω: η Διαπραγμάτευση, ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (214Α ΚΠολΔ), η Απόπειρα Συμβιβασμού (209 ΚΠολΔ), η Διαμεσολάβηση (214Γ ΚΠολΔ) - η οποία σημειωτέον περιλαμβάνεται στις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές του ελληνικού δικαιϊκού συστήματος (116Α ΚΠολΔ), η Δικαστική Μεσολάβηση (214Β ΚΠολΔ) καθώς και η Διαιτησία [...]

2 08, 2018

Επιμελητήρια: Οι πιο άμεσοι Φορείς Προώθησης Διαμεσολάβησης

2 Αυγούστου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων σε όλη τη χώρα, είναι ή θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο αρμόδιος Υπουργός ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των [...]