Αρθρογραφία

//Αρθρογραφία
29 12, 2018

Τη συναινετική τραπεζική Διαμεσολάβηση προωθεί η ΕΕΤ

29 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Τα πρώτα βήματά του στην πράξη θα κάνει από το νέο έτος ο θεσμός της τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και μέσω του Τραπεζικού Μεσολαβητή, ένα Ανεξάρτητο Επιστημονικό Συμβούλιο, κατόπιν της προκήρυξης που προηγήθηκε προς διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, θα κάνει την επιλογή τους στις αρχές Ιανουαρίου. Μετά την εκπαίδευσή τους, αυτοί θα λειτουργήσουν [...]

24 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Ε’ – Μοντέλα Διαμεσολάβησης

24 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Τα μοντέλα και οι μέθοδοι Διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη και από τα διάφορα προγράμματα Διαμεσολάβησης χαρακτηρίζονται από σημαντική πολυμορφία. Ο «Οδηγός Ορθής Πρακτικής» στο πλαίσιο της Σύμβαση της Χάγης του 1980 για την απαγωγή παιδιών, ο οποίος εκδόθηκε το 2012 από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης, αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες [...]

21 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Δ’ – Το εύρος της Διαμεσολάβησης

21 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι ότι με τη διαδικασία αυτή μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα όλες οι πτυχές μιας διαφοράς, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνει και ζητήματα τα οποία δεν θα είχαν θέση στην ακροαματική διαδικασία. Σε μια οικογενειακή διαφορά, η Διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα παλιών και επί μακρόν εκκρεμών οικογενειακών λογαριασμών, [...]

20 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Γ’ – Ο τόπος διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης

20 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Μία από τις προκλήσεις για τη Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών είναι η γεωγραφική απόσταση που χωρίζει τα μέρη. Η απόσταση ανάμεσα στο κράτος της συνήθους κατοικίας του παιδιού, όπου διαμένει ο αποστερούμενος γονέας, και το κράτος στο οποίο μετακινήθηκε το παιδί μπορεί να είναι μεγάλη και ενδέχεται να επηρεάζει τόσο τις πρακτικές διευθετήσεις [...]

19 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Β’ – Η καταλληλότητα της Διαμεσολάβησης

19 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών είναι σημαντική η διενέργεια ενός αρχικού ελέγχου, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση. Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκληθούν από απόπειρες Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις που δεν προσφέρονται για Διαμεσολάβηση, καθώς και στον εντοπισμό υποθέσεων οι οποίες εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους. Σύμφωνα [...]

18 12, 2018

Η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών: Μέρος Α’ – Τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης

18 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Με τον όρο «διεθνής απαγωγή παιδιών» νοείται η παράνομη μετακίνηση παιδιού από τον τόπο της συνήθους διαμονής του, από έναν γνωστό ή μέλος της οικογένειάς του, σε άλλο κράτος. Ως παράνομη μετακίνηση νοείται, δε, η παραβίαση της κηδεμονίας του παιδιού κυρίως από τον έναν γονέα. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής [...]

14 12, 2018

Ιδιωτικό Χρέος και Τραπεζική Διαμεσολάβηση

14 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Βρισκόμαστε στα τέλη του έτους 2018 , εν μέσω πολλών αλλαγών και εξελίξεων , και με το ιδιωτικό χρέος να μας «βαραίνει» ακόμα. Ο πασίγνωστος πια νόμος Κατσέλη – Σταθάκη μετρά λίγες μέρες ζωής με την υπάρχουσα μορφή του. Από το νέο έτος θα αλλάξουν πολλά σημεία του , και τα κριτήρια της προστασίας της [...]

12 12, 2018

Το Αλφαβητάρι του Παραστάτη Δικηγόρου

12 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η εκπροσώπηση ενός εντολέα σε μία διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απαιτεί μια τεράστια αλλαγή στην προσέγγιση και τη στάση του παραστάτη δικηγόρου. Απαιτείται μια εντελώς διαφορετική ομάδα δεξιοτήτων, που μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Από εμπειρίες, μαθήματα από λάθη, φιλοφρονήσεις από πελάτες, συμβουλές από συμβούλους και προτάσεις από, παρακάτω βρίσκεται οδηγός με κάποιους [...]

11 12, 2018

Διεθνής Διαμεσολάβηση: Διεξαγωγή εκτίμησης συγκρούσεων κληρονομικής διαδοχής

11 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η διεξαγωγή διεθνούς Διαμεσολάβησης απαιτεί προετοιμασία από πλευράς Διαμεσολαβητή, δηλαδή την εκπόνηση εκτίμησης των συγκρούσεων. Ο Διαμεσολαβητής έχει περισσότερες ευκαιρίες να αναλύσει την κατάσταση και να σχεδιάσει το κατάλληλο πλάνο Διαμεσολάβησης. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία αξιολόγησης: κατάρτιση σχεδίου για τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέταση του ιστορικού των συγκρούσεων ανάλυση και διερεύνηση των πηγών σύγκρουσης ανάλυση των [...]

10 12, 2018

Διαμεσολάβηση 3.0: Το μέλλον της Διαμεσολάβησης

10 Δεκεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Στο εγγύς μέλλον, η διαδικτυακή (ODR online dispute resolution) Διαμεσολάβηση θα λάβει το μερίδιο του λέοντος στο πεδίο  της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, χάρη στην ανάπτυξη του ιστού 3.0. και την ανάγκη να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για να καταστεί η δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική. Ειδικά στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η Διαμεσολάβηση και η τεχνολογία, δύο εκπληκτικές κουλτούρες που [...]